Praktisk info - Personuppgifter
Hur lagras mina personuppgifter?
Limstrands Resor AB för register över de personuppgifter du lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Nödvändiga uppgifter lämnas till våra samarbetspartners, som flygbolag, hotell och bussbolag. Vi använder även uppgifterna i registret för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande resan via e-post, telefon, sms och postala utskick.
När du rest med oss sparas personuppgifterna i ett kundregister som kan användas för marknadsföringsändamål eller marknadsundersökningar.
Om du har tackat ja till erbjudanden, nyhetsbrev mm godkänner du att Limstrands Resor skickar erbjudanden, information, nyhetsbrev, marknadsundersökningar etc. via e-post, telefon, sms och postala utskick. Du kan närsomhelst välja att tacka nej till detta.
Ansvarig för personuppgifterna är Limstrands Resor AB. Den som önskar information om vilka uppgifter som finns registrerade kan skriftligen ansöka om detta på nedanstående adress. Vill du inte att uppgifterna om dig ska finnas kvar eller att de ska ändras, kontaktar du oss skriftligen på e-postadress .