Praktisk info - Reklamationer
Vi hoppas att du inte ska finna anledning till klagomål men om så sker ska alltid klagomålen framföras direkt till guiden som kan vidta åtgärder på plats. Går problemet inte att lösa på plats eller om guiden ej vidtar åtgärder skall klagomål framföras skriftligen till Limstrands Resor per brev senast fyra veckor efter hemkomst.
Vi ber dig att, i brevet eller e-mailet, ange vad guide/hotell gjort på plats för att lösa problemet.